Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община за преференциални карти за деца, които не учат в София, но имат настоящ и постоянен адрес в София

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА20-ГР94-698-[2]/28.07.2020 относно Промяна в Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община за преференциални карти за деца, които не учат в София, но имат настоящ и постоянен адрес в София
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Промяна в Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община за преференциални карти за деца, които не учат в София, но имат настоящ и постоянен адрес в София

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

  • На хартиен носител:
  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на: Симеон Ставрев – общински съветник
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ГР94-698-[2]/28.07.2020 относно Промяна в Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община за преференциални карти за деца, които не учат в София, но имат настоящ и постоянен адрес в София

По електронен път:

  • На e-mail: nikolai.ignatov@abv.bg
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ГР94-698-[2]/28.07.2020 относно Промяна в Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община за преференциални карти за деца, които не учат в София, но имат настоящ и постоянен адрес в София

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 29.07.2020 г. до 28.08.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

  • Доклад рег. № СОА20-ГР94-698-[2]/28.07.2020 г. относно промяна в Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община за преференциални карти за деца, които не учат в София, но имат настоящ и постоянен адрес в София

5. Координати за връзка:

  • Николай Игнатов, сътрудник към общинските съветници от "Демократична България"
  • Е-mail адрес: nikolai.ignatov@abv.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.