Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

 

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег.№СОА20-ГР94-698/12.02.2020 г. относно Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за пътуване с
обществения градски транспорт на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: Иво Димитров - юрисконсулт в Дирекция „Секретариат на СОС“гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: Симеон Ставрев – общински съветник
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег.№СОА20-ВК66-698/12.02.2020 г. относно Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

По електронен път:

  • На e-mail: ir.dimitrov@sofia.bg
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег.№СОА20-ГР94-698/12.02.2020 г. относно Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 22.07.2020 г. до 20.08.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Иво Димитров – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“
  • Тел. за връзка 02/9377599
  • Ел. поща : ir.dimitrov@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.