Интегрирана стратегия за прилагане на избрани успешни „интелигентни решения“ в районите "Оборище", "Средец" и "Триадица"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Обществени консултации по проекта на „Интегрирана стратегия за прилагане на избрани успешни „интелигентни решения“
в районите "Оборище", "Средец" и "Триадица“

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: Ирина Савина – зам.-кмет на Столична община, Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община, Зафир Зарков – общински съветник, Иван Велков – общински съветник, Искра Ангелова – общински съветник, Прошко Прошков – общински съветник
  • Относно: Обществени консултации по проекта на „Интегрирана стратегия за прилагане на избрани успешни „интелигентни решения“ в районите "Оборище", "Средец" и "Триадица“

По електронен път:

  • На ел. поща: v.antonova@sofia.bg
  • На вниманието на: Ирина Савина – зам.-кмет на Столична община, Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община, Зафир Зарков – общински съветник, Иван Велков – общински съветник, Искра Ангелова – общински съветник, Прошко Прошков – общински съветник
  • Относно: Обществени консултации по проекта на „Интегрирана стратегия за прилагане на избрани успешни „интелигентни решения“ в районите "Оборище", "Средец" и "Триадица“

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации

3. Период на консултацията: 14 (четиринадесет) дни, от 28.06.2019 г. до 11.07.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Веселка Антонова – гл. експерт в дирекция „Европейски програми и проекти“
  • Тел. за връзка: 02/904 1378
  • Ел. поща: v.antonova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.