Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по

Проект за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности
в общинските детски градини на територията на Столична община

Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани в деловодството на Столична община, ул. "Московска" № 33 или на следния e-mail адрес: e.ilieva@sofia.bg


Доклад, проект за решение и мотиви


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА ОТ: