Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистота на територията на Столична община

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистота на територията на Столична община. 

Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани в деловодството на Столична община, ул. "Московска" № 33 или на следните e-mail адреси: n.mihaylov@sofia.bg и rnoeva@sofia.bg

  •  Доклад, проект за решение, проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистота на територията на Столична община, мотиви, предварителна оценка на въздействието.

ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА:

Предложение на Столичен инспекторат (13.10.2017 г.)


ОБОБЩЕНА СПРАВКА за отразяване на становища  (22.11.2017 г.)