Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на СО

Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на СО

Публикувано на: 28.11.2016 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Йолита Тодорова
e-mail: obrazovanie_so@abv.bg
телефон: 02/943 31 83

Доклад, Проект на решение, Проект на Наредбата

28.11.2016