Цветни фигури и празник в парк Слатинска река


Балкански институт за активна политика (БИАП) проведе заключително събитие по повод успешното приключване на проект „Природата и децата – добри приятели“, който се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с район „Слатина“.

На събитието присъстваха Наталия Стоянова, кмет на район „Слатина“, Йоанна Драгнева, общински съветник в Столичен общински съвет, и Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа. Заедно с децата, те участваха в изработването на цветни фигури от хартия. Дилияна

Нейчева, председател на БИАП, и Елка Петрова, координатор по проекта, обявиха доброволците в кампанията „Осинови дръвче или цветна фигура“, които поемат личната отговорност да полагат системни грижи за растенията, допринасяйки за запазване привлекателния вид на парка. Всички те получиха сертификати за своето начинание. 

По време на събитието бяха представени постигнатите резултати по проекта, а именно: подобряване вида на парк „Слатинска река“ и превръщането му в притегателно място за жителите и гостите на района. Отчетено беше изпълнението на най-важната цел на проекта: повишаване знанията на децата и полагане основите на активно общество – приятел на природата. 
   
За доброто настроение на малки и големи се погрижиха актьори-аниматори. Най-малките жители на район „Слатина“ имаха възможност да оцветяват книжки, да рисуват и изработват цветя от хартия. 

26.09.2016