Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Столична общинска агенция за приватизация

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Столична общинска агенция за приватизация

Публикувано на: 28.07.2016 г.

Вносители: Елен Герджиков - председател на СОС, Трайчо Трайков - общински съветник и заместник-председател на НС на СОАПИ, Калоян Паргов - общински съветник и член на НС на СОАПИ

Доклад, Проект за решение
Проект на Правилника

28.07.2016