Проект на Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

Проект на Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

Публикувано на: 14.07.2016 г.

Вносители: Николай Стойнев, Трайчо Трайков, Искра Ангелова, Валя Чилова, Калоян Паргов, Татяна Георгиева, Зафир Зарков, Карлос Контрера и Радослав Абрашев - общински съветници и членове на НС на СОАПИ

Допълнение към доклад с вх. № СОА16-ДИ05-2503/21.06.2016 г.
Доклад и проект на решение
Проект на Наредбата

14.07.2016