Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА №1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на СО

Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА №1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на СО

Публикувано на: 09.05.2016 г.

Вносители: Карлос Контрера, Николай Пехливанов, Станчо Станков, Виолета Тодорова, Димитър Антов - общински съветници

Доклад, Проект на решение

09.05.2016