Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на СО

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Публикувано на: 05.05.2016 г.

Вносител: Стефан Марков - общински съветник

Доклад, Проект за решение
Допълнение към доклад, Проект за решение

05.05.2016