Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

Публикувано на: 06.04.2016 г.

Вносител: Стефан Марков - общински съветник

Доклад, Проект на решение

06.04.2016