Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на СОС

Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на СОС

Публикувано на: 07.03.2016 г.

Вносител: Борис Цветков - общински съветник

Доклад, Проект за решение

07.03.2016