Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

Публикувано на: 28.01.2016 г.

Вносител: Орлин Иванов - председател на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба

Доклад, Проект на решение

28.01.2016