Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на: 03.07.2015 г.

Вносители: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие, и д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект на решение

03.07.2015