Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

Публикувано на: 01.07.2015 г.

Вносител: Дончо Барбалов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект на решение
Приложение 1
Приложение 2

01.07.2015