Проект за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Публикувано на: 22.06.2015 г.

Вносител: Мария Бояджийска - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект на решение

22.06.2015