Проект за изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци

Публикувано на: 11.05.2015 г.

Вносители: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие, и д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

11.05.2015