Проект на Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на СО

Проект на Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община

Публикувано на: 30.04.2015 г.

Вносители: Лорита Радева - председател на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори, Альоша Даков - заместник-председател на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори, Мария Бояджийска -заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект на решение, Проект на Наредбата

30.04.2015