Проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО

Проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО

Публикувано на: 08.12.2014 г.

Вносител: арх. Петър Диков, главен архитект на Столична община

Доклад, Проект на решение

08.12.2014