Проект за изменения и допълнения в глава четвърта „Конкурси за организиране на ученическото столово хранене“ от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Проект за изменения и допълнения в глава четвърта „Конкурси за организиране на ученическото столово хранене“ от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Публикувано на: 17.11.2014 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект на решение
Приложение

17.11.2014