Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинската собственост

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинската собственост

Публикувано на: 30.09.2014 г.

Вносител: Ралица Стоянова - секретар на Столична община

Доклад, Проект за решение

30.09.2014