Проект на Стратегия за управление на дълга на Столична община 2014-2018 г.

Проект на Стратегия за управление на дълга на Столична община 2014 - 2018 г.

Публикувано на: 17.07.2014 г.

Вносител: Дончо Барбалов - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение
Стратегия

17.07.2014