Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

Публикувано на: 20.12.2013 г.

Вносители: Искра Ангелова, Милка Христова и Орлин Иванов - общински съветници

Доклад, Проект за решение

20.12.2013