Проект на Наредба за допълване и изменяне на Наредбата за определяне на местните данъци

Проект на Наредба за допълване и изменяне на Наредбата за определяне на местните данъци (приета с Решение № 83 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. на Столичен общински съвет)

Публикуване на: 29.11.2013 г.

Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

29.11.2013