Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г.)

Публикувано на: 29.11.2013 г.

Вносител: Дончо Барбалов - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

29.11.2013