Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символиката и отличията на Столична община

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символиката и отличията на Столична община

Публикувано на: 28.10.2013 г.

Вносители: Вили Лилков, Владимир Кисьов, Атанас Атанасов - общински съветници

Доклад, Проект за решение

28.10.2013