Проект на Наредба за изменение на Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (приета с Решение № 894 по Протокол 93 от 23.11.2006 г.)

Публикувано на: 28.05.2013 г.

Вносители: Николай Стойнев - общински съветник и Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

28.05.2013