Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС за създаване на постоянна комисия за контрол на монополите и обществените поръчки

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет за създаване на постоянна комисия за контрол на монополите и обществените поръчки

Публикувано на: 20.03.2013 г.

Вносител: Атанас Атанасов - общински съветник

Доклад, Проект за решение

20.03.2013