Проект за изменения в Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

Проект за изменения в Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

Публикувано на: 07.03.2013 г.

Вносител: Георги Кадиев - общински съветник

Доклад, Проект за решение

07.03.2013