Проект за промяна в чл. 66 на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

Проект за промяна в чл. 66 на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

Публикувано на: 04.02.2013 г.

Вносители: Иван Мечков, Борис Цветков и Панайот Бончев - общински съветници

Доклад, Проект за решение

04.02.2013