Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столичната община

Публикувано на: 03.12.2012 г.

Вносители: Вили Лилков и Владимир Кисьов - общински съветници 

Доклад, Проект за решение

03.12.2012