Проект за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на СО

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

Публикувано на: 06.12.2012 г.

Вносител: Йордан Господинов - общински съветник

Доклад, Проект за решение

06.12.2012