Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

Публикувано на: 03.12.2012 г.

Вносители: Борис Цветков, Иван Мечков и Панайот Бончев - общински съветници

Доклад, Проект за решение

03.12.2012