Проект на Програма за развитие на велосипедния транспорт на територията на СО за периода 2012 - 2015 г.

Проект на Програма за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община за периода 2012 - 2015 г.

Публикувано на: 14.11.2012 г.

Вносител: Зафир Зарков – общински съветник

Доклад, Проект за решение
Програма за развитие на велосипедния транспорт
Програма за инвестиции във велосипедно-транспортната инфраструктура

14.11.2012