Проект на Правилник за организацията и дейността на ОП Социален патронаж

Проект на Правилник за организацията и дейността на ОП "Социален патронаж"

Публикувано на: 09.11.2012 г.

Вносители: Дончо Барбалов и Албена Атанасова, заместник-кметове на Столична община

Доклад, Проект за решение

09.11.2012