Проект на Правилник за организацията и дейността на ОП Гробищни паркове

Проект на Правилник за организацията и дейността на ОП "Гробищни паркове"

Публикувано на: 09.11.2012 г.

Вносители: Дончо Барбалов и д-р Тодор Чобанов, заместник-кметове на Столична община

Доклад, Проект за решение

09.11.2012