Проект за изменение на Наредбата за общинската собственост

Проект за изменение на Наредбата за общинската собственост в Глава V "Управление и разпореждане с общински гори и земеделски гори", Раздел II "Управление на горите и земите от Общинския горски фонд"

Публикувано на: 26.10.2012 г.

Вносител: Мария Бояджийска - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

26.10.2012