Становище относно изменението и допълнението на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на СО

Становище относно изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на СО

Публикувано на: 25.10.2012 г.

Вносител: Искра Ангелова - председател на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба

Становище

25.10.2012