Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на: 04.10.2012 г.

Вносител: арх. Петър Диков - главен архитект на Столична община

Доклад, Проект за решение

04.10.2012