Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на социалните услуги Асистенти за независим живот

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот"

Публикувано на: 25.09.2012 г.

Вносител: Анета Георгиева - общински съветник

Доклад, Проект за решение

25.09.2012