Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на: 25.09.2012 г.

Вносители: Вили Лилков и Владимир Кисьов - общински съветници

Доклад, Проект за решение

25.09.2012