Проект за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на СО

Проект за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на СО

Публикувано на: 21.09.2012 г.

Вносител: Мита Георгиева - общински съветник

Доклад, Проект за решение

21.09.2012