Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на териотрията на СО

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на териотрията на Столична община

Публикувано на: 27.08.2012 г.

Вносител: Радослав Тошев - общински съветник

Доклад, Проект за решение

27.08.2012