Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни-домашни любимци на територията на СО

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни - домашни любимци (кучета и котки) на територията на СО

Публикувано на: 12.07.2012 г.

Вносители: Жельо Бойчев, Милка Христова, Калоян Паргов, Румен Георгиев, Георги Кадиев, Альоша Даков, Анна Байчева, Борислав Борисов, Борис Цветков, Росен Малинов, Иван Мечков, Георги Свиленски, Владимир Данев, Орлин Ваташки и Панайот Бончев - общински съветници

Доклад, Проект за решение

12.07.2012