Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на СО

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на СО

Публикувано на: 12.07.2012 г.

Вносители: Малина Едрева и Мита Георгиева - общински съветници

Доклад, Проект за решение

12.07.2012