Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП Паркове и градски градини

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП "Паркове и градски градини"

Публикувано на: 12.07.2012 г.

Вносители: Мария Бояджийска и Дончо Барбалов, заместник-кметове на Столична община

Доклад, Проект за решение

12.07.2012