Проекти на Правилници за организацията и дейността на ОП Екоравновесие и ОП Управление на общински земи и гори

Проекти на Правилници за организацията и дейността на ОП "Екоравновесие" и ОП "Управление на общински земи и гори"

Публикувано на: 26.06.2012 г.

Вносители: Мария Бояджийска и Дончо Барбалов - заместник-кметове на Столична община

Доклад, Проект за решение

26.06.2012