Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалната услуга Асистент за независим живот

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалната услуга "Асистент за независим живот"

Публикувано на: 14.06.2012 г.

Вносители: Албена Атанасова - заместник-кмет на Столична община и Анета Георгиева - общински съветник

Доклад, Проект за решение

14.06.2012