Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столичната община

Публикувано на: 28.05.2012 г.

Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

До гласуване на наредбата от СОС предложения се приемат от Костадинка Тулешкова
e-mail: k.tuleshkova@sofia.bg

Доклад, Проект за решение

28.05.2012